• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tworzywa sztuczne

Email Drukuj PDF

 

Najważniejsze tworzywa sztuczne
Nazwa Surowiec Budowa gęstość T. stosow. Spalanie Zastosowanie, uwagi Rozpuszczalność
palność płomień zapach pozostałość woda aceton benzen eter kwasy zasady
ABS akrylonitryl + styren + butadien trójskładnikowy kopolimer 1,0-1,1 -40...80 G żółtopomarańczowy, kopcący, brzeg niebieski gumy, palonych włosów kapie obudowy sprzętu domowego użytku, walizki, rury, wyposażenie samochodów N P P N N N
Aminoplasty melaminowe chlorek cyjanurowy + RNH2 1,4-1,6 ...110 T jasnożółty, dym rybi zbielała i spękana kleje, składniki laminatów, żywice lakiernicze N N N N P P
Aminoplasty mocznikowe mocznik + formaldehyd 1,5 ...90 T jasnożółty, brzegi niebieskie amoniaku i formaliny zbielała i spękana kleje, składniki laminatów, żywice lakiernicze, tworzywa piankowe N N N N P P
Azotan celulozy, nitroceluloza celuloza, mieszanina nitrująca [C6H8O3(ONO2)2]n (2-3 grupy NO2) 1,4 ...60 G żółty tlenków azotu brak pozostałości lakiery nitro, dawniej błony filmowe, bezdymny proch strzelniczy N R N R P P
Celofan celuloza jak celuloza (C6H10O5)n 1,5-1,6 ...100 Ł mały, żółty palonego papieru żarzy się po zdmuchnięciu folia przepuszczająca parę wodną (opakowania) P N N N R R
Celuloid azotan celulozy + kamfora patrz azotan celulozy 1,3-1,4 ...50 Ł żółty tlenków azotu i kamfory brak pozostałości galanteria (guziki), przyrządy kreślarskie itp., obecnie rzadko używany N R N R P P
Ebonit kauczuk wulkanizowany + 25-30% siarki 1,1-1,2 Ł zielona otoczka płomienia palonej gumy pęcznieje, nie mięknie wykładziny, części akumulatorów (tworzywo bardzo trwałe) N N N N N N
Fenoplasty (żywice fenolowe) fenol + formaldehyd 1,4 ...100 T żółty z iskrami fenolu i formaliny zwęglona i spęczniała składnik klejów, lakierów, laminatów (np. płyty, rury) N N N N N R
Galalit (sztuczny róg, kazeinit) substancje białkowe (np. kazeina) 1,3-1,4 ...90 T jasny, popielaty, żółty dym przypalonego mleka częściowo zwęglona nieprzezroczysty, stosowany do wyrobu galanterii (grzebienie, guziki itp.) P N N N R R
Kauczuk polisiarczkowy (tiokol) Na2S4 + CH2Cl2 1,3-1,5 -50...120 T węże, wykładziny, b. dobra odporność na benzynę, niekiedy przykry zapach N N R N N N
Kevlar (rodzaj poliaramidu) chlorek tereftaloilu - p-fenylenodiamina 1,46 -200...200 T żółtopomarańczowy duszący zwęglona jedno z najwytrzymalszych tworzyw (specjalne kompozyty, liny itp.) N N N N P R
Kopoli(butadien-styren) butadien i styren dwuskładnikowy kopolimer 0,9-1,0 -40...90 Ł żółtopomarańczowy, kopcący styrenu i gumy nadtapia się, kapie najpopularniejszy kauczuk syntetyczny (np. opony) N P R P N N
Octan celulozy (acetyloceluloza) celuloza + bezwodnik octowy [C6H7O2(OCOCH3)3]n 1,3 -20... Ł żółtozielony, iskry, dym czarny octu i palonego papieru kapie folie, lakiery, zabawki, galanteria, błony fotograficzne i magnetofonowe N P N N R R
Poliakrylonitryl akrylonitryl CH2=CH-CN 1,18 ...200 T żółty, trzaski palonych włosów włókna (liny, żagle, ubiory), zwykle w kopolimerach (np. ABS) N N N N P P
Poli(alkohol winylowy) tlenek etylenu lub polioctan winylu 1,3 ...80 Ł żółty, płomień aldehydu octowego po zdmuchnięciu dymi folie, powłoki (może być uodporniony na wodę) R P N N R R
Poliamidy ε-kaprolaktam lub np. diamid + dikwas 1,1-1,25 -40...100 Ł biały, z żółtym wierzchołkiem palonych włosów topi się w płomieniu i skapuje galanteria, okucia, folie, włókna (np. nylon) N N N N R P
Poli(chlorek winylu) chlorek winylu CH2=CHCl 1,38 -20...80 T żółtozielony (drut Cu) (dym biały) ostry zapach HCl sczerniała folie, płyty, rury, naczynia, izolacje, pianki, sztuczna skóra N P N N N N
Polichloropren (neopren) chloropren (2-chloro-1,3-butadien) 1,25 -40...60 T zielony (drut Cu) ostry zapach HCl czernieje elastomer, b. odporny chemicznie (uszczelki olejoodporne, kable, węże) N P R P N N
Polieterosulfon dichlorodifenylosulfon + dian 1,3 -50...200 T pomarańczowy, czarny dym spalanej siarki kapie części aparatury elektronicznej i gospodarstwa domowego N R P P N N
Polietylen etylen C2H4 0,92-0,97 -60...80 Ł u dołu żółty, wyżej niebieski palonej parafiny stopiona folie, opakowania gospodarstwa domowego, izolacje N N P N N N
Poliformaldehyd formaldehyd lub jego trimer 1,40-1,45 -40...100 Ł niebieskawy, trzeszczy formaliny brak pozostałości łożyska, części pomp, rury, aparatura chemiczna (często z wypełniaczem) N N N N P N
Poliizobutylen izobutylen (CH3)2C=CH2 0,92 -60...60 Ł żółty, nie kopci palonej gumy lepka masa izolacje elektyczne, folie izolujące przed wilgocią N N R N N N
Poliizopren izopren C5H8 0,92 -60...90 Ł żółty, kopcący palonej gumy lepka masa elastyczne tworzywo (kauczuk syntetyczny) P P P P P P
Polimetakrylan metylu (pleksi) metakrylan metylu 1,19 -20...90 T niebieskawy, wierzchołek żółty; iskierki słodki, żywiczny nieco dymu, czernieje zastępowanie szkła (szyby, ozdoby, tanie soczewki) N R R P N P
Poli(octan winylu) octan winylu 1,17-1,20 ...80 Ł żółto-niebieski, kopcący octu topi się i skapuje składnik klejów, lakierów i farb P R R R R R
Polipropylen propylen CH3CH=CH2 0,9 -20...110 Ł u dołu żółty, wyżej niebieski palonej parafiny, benzyny topi się dość twardy, butelki, folie, włókna, wykładziny, opakowania N N P N N N
Poli(siarczek fenylenu) p-dichlorobenzen + Na2S 1,3-1,4 -40...230 N szybki rozkład dopiero w temp. 400oC bardzo odporny chemicznie, części kuchenek mikrofalowych N N N N N N
Polistyren styren C6H5CH=CH2 1,04 -40...80 Ł żółtopomarańczowy (dym gęsty, czarny) słodkawy (styrenu) nadtapia się, kapie wyroby gospodarstwa domowego, galanteria, styropian, przezrocztste lakiery N R R P N N
Poli(tereftalan etylenu) kwas tereftalowy + glikol etylenowy 1,34-1,42 -40...130 Ł żółty (dym gęsty, czarny) słodkawy zwęgla się włókna wełnopodobne, części samochodowe, folie elektroizolacyjne, butelki N N P P P R
Politetrafluoroetylen (teflon) tetrafluoroetylen CF2=CF2 2,1-2,2 -200...250 N rozkłada się w ok. 350 oC uszczelki, izolacje, aparatura chemiczna, pokrycia patelni N N N N N N
Politlenek etylenu tlenek etylenu C2H4O 1,2 -50...65 Ł suchy - sztywny; roztwór w wodzie - lepki; folie, zagęszczacze, zmiękczacze R N P N R R
Politlenek fenylenu 2,6-dimetylofenol 1,06 -60...160 T żółtopomarańczowy, dymi fenolu nie kapie, trudno się zapala aparatura chemiczna, urządzenia wysokiej częstotliwości, naczynia kuchenne N P R P N N
Poliuretany 1,4-fenyleno-bis(izocyjanian) + woda 1,2 -30...100 Ł lub T żółtawy dym o ostrym zapachu słabe zwęglenie pianki (np. materace, izolacja cieplna), kauczuki, kleje, lakiery N P P P P P
Poliwęglany COCl2 + dian 1,2 -70...130 T żółty, kopcący zbliżony do fenolu topi się, pęcznieje i zwęgla części maszyn, szyby samolotów, urządzenia elektryczne, możliwość obróbki kciukiem N P P P N R
Silikony chlorosilany + woda 1,3 -100...250 T blady, łatwo gasnący obfity popiów (SiO2) kauczuki silikonowe lub żywice; w elektrotechnice, do powlekania form N N P N P P
Żywice epoksydowe epichlorohydryna + dian 1,1-1,2 ...120 Ł jasnożółty (dym czarny) fenolu lub słodkawy silnie spęczniała laminaty, kleje, lakiery, elementy odlewane N P N P N N
dian - bis(4-hydroksyfenylo)dimetylometan
Palność: G - spala się gwałtownie, Ł - pali się łatwo, nie gaśnie po wyjęciu z płomienia, T - pali się, ale po wyjęciu z płomienia gaśnie, N - niepalny
Poprawiony: środa, 25 sierpnia 2010 17:21